Σχετικά με την Urban Baldes

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Urban Blades είναι το νέο μέλος του ομίλου Urban Innovations και έρχεται να προσφέρει λύση στο παγκόσμιο πρόβλημα της ανακύκλωσης των πτερυγίων ανεμογεννητριών. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Καρδίτσα και τα προϊόντα επεξεργάζονται στα τρία εργοστάσια παραγωγής του ομίλου.

Η Urban Blades είναι η μόνη στον Ελλαδικό χώρο και μία από τις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως που μπορεί να επεξεργαστεί σε μαζική κλίμακα προϊόντα αστικού εξοπλισμού αλλά και ειδικές κατασκευές κατά παραγγελία. Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μοναδικών προϊόντων εξαιρετικού σχεδιασμού και ποιότητας. Όλα τα προϊόντα έχουν τεράστιο κύκλο ζωής και μπορούν να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση με πολύ μικρή επεξεργασία και ελάχιστους πόρους για πάρα πολλές χρήσεις.

Κυκλική οικονομία

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας είναι πλέον αναγκαιότητα για το περιβάλλον και για την κοινωνία. Η urban blades στηρίζει το μοντέλο λειτουργίας της στην επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών μετά τον κύκλο ζωής τους αλλά και στη δημιουργία προϊόντων με επαναλαμβανόμενο κύκλο ζωής. Η μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία, και σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, είναι ο οδηγός μας σε κάθε στάδιο λειτουργίας της εταιρείας, από τον τρόπο που σχεδιάζουμε, την επεξεργασία και την τελική παράδοση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα:

ISO 9001:2015
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 14001:2015
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 45001:2018
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ISO 50001:2018
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 27001:2013
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ISO 22301:2019
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
ISO 39001:2012
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ISO 37001
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
FSC (FOREST STEWARSHIP COUNCIL)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα πτερύγια που φτάνουν στην έδρα της εταιρείας καταγράφονται και ζυγίζονται προτού μπουν σε διαδικασία παραγωγής. Από το κάθε πτερύγιο χρησιμοποιείται το 100% του υλικού , και από κάθε τμήμα του πτερυγίου παράγονται και διαφορετικά προϊόντα. Κάθε κομμάτι που κόβεται από το πτερύγιο καταγράφεται, ζυγίζεται και παίρνει ένα μοναδικό αριθμό. Ο αριθμός αυτός ακολουθεί το τελικό προιόν, ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα. Έτσι ο τελικός αποδέκτης μπορεί να γνωρίζει από ποιο πτερύγιο προέρχεται το προιόν του, το έργο που ήταν τοποθετημένο, το χρόνο που λειτούργησε το πτερύγιο καθώς και τον κατασκευαστή του πτερυγίου.

Τα μόνα απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία είναι στέρεας μορφής και είναι τα ρινίσματα που προκύπτουν από την κοπή και τη λείανση των πτερυγίων. Τα ρινίσματα αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται ως υπόβαση στην κατασκευή ελαστικών πλακιδίων πλακιδίων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σε παιδικές χαρές, σε χώρους άθλησης κλπ.

Σε όλα τα στάδια της παραγωγής υπάρχει παρακολούθηση από το φορέα BQC ο οποίος και εκδίδει το τελικό πιστοποιητικό επεξεργασίας του πτερυγίου.

Εγκαταστάσεις

Η εγκαταστάσεις του ομίλου βρίσκονται στην Καρδίτσα και αποτελούνται από τρεις μονάδες παραγωγής. Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 22.000 τ.μ με στεγασμένους χώρους 7.500 τμ. Στους χώρους παραγωγής λειτουργεί τμήμα μεταλλικών κατασκευών, τμήμα ξύλινων κατασκευών, μονάδα παραγωγής ελαστικών πλακιδίων, τμήμα πολυεστερικών κατασκευών και τμήμα συναρμολόγησης.