Ζαρτινιέρα – GL040

ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΜΕΡΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Κατασκευαστής

Urban Blades

Ζαρτινιέρα – GL040

Κωδικός προϊόντος: GL040

Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας.

Ζαρντινιέρα κατασκευασμένη από fiberglass και τεμάχια φύλλου από hpl.

Το κύριο σώμα της ζαρντινιέρας κατασκευάζετε από μέρος ανακυκλώσιμου πτερυγίου ανεμογεννήτριας από fiberglass πάχους 10 mm. Στο εσωτερικό αυτού και σε συγκεκριμένο ύψος γίνετε κατάλληλη επεξεργασία και επένδυση με γεωυφασμα για την τοποθέτηση του υλικό όπου στο οποίο θα γινεί η φύτευση φυτών. Περιμετρικάω την τελικής επιφάνειας της κατασκευή τοποθετείτε διακοσμητική επένδυση από hpl πάχους 18 mm, κατάλληλα κομμένη σε CNC ώστε να πάρει το σχήμα του τεμαχίου του φτερού.

Η επιφάνεια της πλάτης θα είναι διαρκούς μεταβαλλόμενης διάστασης με απόκλιση +-15 % , κατά περίπτωση, σύμφωνα με το μέρος της πρώτης ύλης.

Για τη βαφή και προστασία της ζαρντινιερας εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες:

  • Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή.
  • Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή.
  • Βαφή των κομματιών

Για την άψογη κατασκευή του προϊόντος εφαρμόζονται οι κάτωθι έλεγχοι:

  • Οπτικός
  • Διαστασιακός
  • Γραμμικότητας
  • Πάχους βαφής

Μήκος: 1800 mm (+-15 % απόκλιση)
Πλάτος: 520 mm (+-15 % απόκλιση)
Ύψος: 750 mm (+-15 % απόκλιση)
Περιβάλλον χρήσης: Εξωτερικό Περιβάλλον
Θεμελίωση: Με στριφώνια και ούπα σε υφιστάμενο σκυρόδεμα