Παγκάκι – S359

ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΜΕΡΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Κατασκευαστής

Urban Blades

Παγκάκι – S359

Κωδικός προϊόντος: S359

Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας.

Το παγκάκι είναι μικτής κατασκευής με επιφάνεια καθίσματος από μέρος ανακυκλώσιμου πτερυγίου ανεμογεννήτριας από fiberglass πάχους 10 mm , μεταλλικά στοιχεία και επιφάνεια καθίσματος από τροπική ξυλεία ΙΡΟΚΟ. H έδραση της κατασκευής πραγματοποιείται μέσω μεταλλικών βάσεων οι οποίες κόβονται επίσης κατάλληλα σε CNC laser για την ορθή στήριξη της κατασκευής στο έδαφος.

Το παγκάκι θα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής θα εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του για συνεχή υπαίθρια χρήση. Η όλη εμφάνιση του παγκακιου θα παρουσιάζει ένα αρμονικά δεμένο σύνολο χωρίς επί μέρους ελαττώματα.

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι από χάλυβα, κατάλληλα επεξεργασμένο και αμμοβολημένο για την διαδικασία βαφής με αποφυγή οξείδωσης. Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα γίνει με βαφή πούδρας σε φούρνο βαφής.

Για τη βαφή και προστασία του παγκακιου θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες εργασίες:

  • Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή.
  • Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή.
  • Βαφή των κομματιών

Για την άψογη κατασκευή τους προϊόντος θα εφαρμοστούν οι κάτωθι έλεγχοι:

  • Οπτικός
  • Διαστασιακός
  • Γραμμικότητας
  • Πάχους βαφής

Μήκος: 3000 mm
Πλάτος: 1000 mm
Ύψος: 450 mm
Περιβάλλον χρήσης: Εξωτερικό Περιβάλλον
Θεμελίωση: Με στριφώνια και ούπα σε υφιστάμενο σκυρόδεμα