Παγκάκι – S365

ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΜΕΡΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Κατασκευαστής

Urban Blades

Παγκάκι – S365

Κωδικός προϊόντος: S358

Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας.

Καθιστικό σώμα μικτής κατασκευής με κάθισμα από fiberglass και μεταλλική επιφάνεια για την πλάτη και τις βάσεις έδρασης.

Το κάθισμα του παγκακιου θα είναι εξολοκλήρου από fiberglass, τα περιμετρικά τοιχώματα πάχους 10 χιλ. ενώ θα διαθέτει εσωτερικό διάκενο με ενισχύσεις εξίσου από fiberglass. Η επιφάνειά του θα είναι διαρκούς μεταβαλλόμενης διάστασης με απόκλιση +-15 % , κατά περίπτωση, σύμφωνα με το μέρος της πρώτης ύλης. Η επιφάνεια θα έχει ύψος 450 χιλ. Η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένο από φύλλο λαμαρίνας πάχους 6 χιλ. κομμένο σε CNC laser και όπου στην συνέχεια στραντζαρετε για να αποκτήσει το κατάλληλο σχήμα για την σωστή εφαρμογή με το κάθισμα.

Οι χαλύβδινες βάσεις – πόδια θα είναι επίσης από φύλλα χάλυβα 6 χιλ. κατάλληλα κομμένα σε CNC leiser και στραντζαρισμένα ώστε να δημιουργούνται επιφάνειες για την έδραση και την στερέωση της επιφάνειας καθίσματος με τα πόδια.

Για τη βαφή και προστασία του παγκακίου εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες:

  • Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή.
  • Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή.
  • Βαφή των κομματιών

Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων γίνεται με πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής σε φούρνο βαφής.

Για την άψογη κατασκευή τους προϊόντος θα εφαρμοστούν οι κάτωθι έλεγχοι:

  • Οπτικός
  • Διαστασιακός
  • Γραμμικότητας
  • Πάχους βαφής

Μήκος: 1930 mm
Πλάτος: 1000 mm (+- 15% απόκλιση)
Ύψος: 1000 mm
Περιβάλλον χρήσης: Εξωτερικό Περιβάλλον
Θεμελίωση: Με στριφώνια και ούπα σε υφιστάμενο σκυρόδεμα