Η Urban Blades είναι η μόνη στον Ελλαδικό χώρο και μία από τις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως που μπορεί να επεξεργαστεί σε μαζική κλίμακα προϊόντα αστικού εξοπλισμού αλλά και ειδικές κατασκευές κατά παραγγελία. Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μοναδικών προϊόντων εξαιρετικού σχεδιασμού και ποιότητας. Όλα τα προϊόντα έχουν τεράστιο κύκλο ζωής και μπορούν να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση με πολύ μικρή επεξεργασία και ελάχιστους πόρους για πάρα πολλές χρήσεις